Żywy Różaniec

“Nie ma takiego problemu,  ani osobistego, 

ani rodzinnego, ani narodowego,  

ani międzynarodowego,

     którego nie można by rozwiązać  

                      przy pomocy  Różańca”                                                                                                                                               Matka Boża  do  Łucji,  Fatima      

Historia

Tradycja odmawiania Różańca sięga początków XIII wieku i odnosi się do Św. Dominika, jego walki z herezją albigensów, którzy odrzucali kulturę wiary chrześcijańskiej i prowadzili ludzkość ku zagładzie. Św. Dominikowi ukazała się Matka Boża i poleciła mu, aby w walce z katarami nie tylko mówił kazania wykazujące błędy albigensów ale także połączył je z odmawianiem Psałterza NMP, czyli modlitwy złożonej ze 150 Zdrowaś Mario (tyle jest Psalmów w Piśmie Św.) i 15 Ojcze Nasz. Św. Dominik posłuchał Maryi. Głosił Słowo Boże i przeplatał je rozważaniami połączonymi z odmawianiem modlitwy na Różańcu, którą to modlitwę można porównać do ofiarowania Matce Bożej 150 róż. Dlatego nazwano ją wieńcem z róż czyli Różańcem. Rosarium (łac.) znaczy ogród różany.

Stowarzyszenie Żywego Różańca, które miało na celu odradzanie wiary katolickiej w społeczeństwie, założyła we Francji, w Lyonie w 1826 roku, Sługa Boża Paulina Maria Jaricot (1799-1862). Stowarzyszenie to zatwierdził papież Grzegorz XVI w 1832 r. Stowarzyszenie to jako Kółka Różańcowe, powstało w Polsce w XIX wieku. Jako pierwszy zakładał je Ks. Brandowski.

Działalność

Koła Żywego Różańca składają się z żywych róż, każda  RÓŻA   liczy  20   osób  i każda z tych osób odmawia codziennie jedną wybraną tajemnicę różańca tak, by w jednej róży były każdego dnia odmówione wszystkie 20 tajemnic różańca.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich,

Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów,

Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc,

Zmiana tajemnic odbywa się w I niedzielę miesiąca

Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych,

Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się poprzez zobowiązanie się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego.

Tajemnice Różańca Świętego

Różaniec jest bowiem streszczeniem, pięknego i budującego życia naszego Zbawiciela i Jego Matki. Streszczeniem Ewangelii – jak go nazwał papież Paweł VI. Ewangelia to prawda objawiona. Piękno odmawianego Różańca jest szczególne. Jest on jakby naszą  drogą do wolności. Przed oczami duszy w dwudziestu tajemnicach przesuwa się życie Jezusa i Maryi.

W tajemnicach radosnych: dzieciństwo, radość życia rodzinnego, macierzyństwo.

W tajemnicach światła: początek misji nauczania, zostawienie nam dowodu swojej przyjaźni – ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne to cierpienie Boga-Człowieka, umierającego za nasze grzechy dokonującego naszego zbawienia. 

W tajemnicach chwalebnych rodzi się nadzieja na życie wieczne.

Odmawiając Różaniec kontemplujemy te tajemnice i porównując je

z naszym życiem,  prosimy, żałujemy, przepraszamy,

obiecujemy poprawę i wyrażamy naszą miłość do Boga i jego Matki.

Zatopienie się w modlitwie różańcowej rodzi przeżycia tak piękne i tak osobiste,

że przemienia serce człowieka i otwiera na prawdę Bożą.

Tym,  którzy nie odmówili dotąd ani jednego Różańca,

nie doceniają lub lekceważą moc tej modlitwy  

pragniemy powiedzieć, iż nigdy nie  jest za późno, 

by w ciszy własnego serca wziąć do ręki różaniec…

       

      W ramach wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii

utworzone są róże kobiet, i mężczyzn.

Osoby należące do róż w szczególny sposób łączy ich modlitwa różańcowa

w intencji wszystkich

aby Matka Boża chroniła nas od pokus tego świata i prowadziła bezpieczną drogą do Jezusa.

PIERWSZA     R ó ż a    R ó ż a ń c o w a

 Patronka św.Anna

Kazimiera Bachry, Danuta Biber, Krystyna Bogdanowicz

Zofia Błajda, Olga Brzozowska, Irena Diakoniuk

Helena Filar, Lucyna Franczak, Regina Frydrych

Helena Kabata, Maria Koryluk,

Eleonora Kozakiewicz, Jadwiga Kłos,

Danuta Rydel, Krystyna Santora

Jadwiga Szatkowska, Stanisława Smreczyńska,

Irena Trembicka,  Janina Turkaniuk,

i  Żaklina Wojciechowska.

DRUGA   R ó ż a    R ó ż a ń c o w a

 Patronka św.Elżbiety, Zelatorka TERESA  SĄSIADA

Wiesława Czajkowska, Elżbieta Czech ,

Helena Dracz,   Katarzyna Jędraszczyk,

Anna Kłębczyk, Zofia Kopaczyńska,

Teresa Medyńska, Rozalia Mikierysz,

Józefa Płacińska ,Halina Rink,

Renata Sankiewicz, Teresa Sąsiada,

Helana Siembida, Izabela Słowińska,Teresa Sroń,

Teresa Taraba,  Anna Tkaczuk, Maria Trytek,  Teodozja Wiecek 

i  Wanda Wołyńska.

TRZECIA    R ó ż a    R ó ż a ń c o w a

                                                         Patron św.Ojciec  PIO 

Janina  Arcimowicz, Maria Buchman,

Irena Diakoniuk, Helena  Głowacka,

Filomena Hryniewiecka,  Sabina Jarimowicz,

Janina Jarosz,  Jolanta Juncewicz,

Halina Kadłubowska,  Henryka Kiliańska,

Henryka Laskowska,  Danuta Niestier,

Maria Majewska,  Teresa Paser, Teresa Rakucka,

Teresa Sikorska, Jadwiga Szewczyk, Aniela Warchoł,  Beata Wysztygieł 

i Barbara Janas.

   R ó ż a    R ó ż a ń c o w a  MĘSKA

Kazimierz  Jankowski

Mariusz Jasiński  

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00