Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:

CZWARTEK   w godzinach:

16:00 – 17:00

 

W sprawach pogrzebu proszę  się zwracać do Proboszcza

 poza wyznaczonymi godzinami.


Intencje Mszy Świętych można zamawiać w dni powszechne,

w niedzielę i święta, w zakrystii  oraz w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy.


                                          
       
Dziecko do Sakramentu Chrztu Św. zgłasza przychodząc osobiście jedno z rodziców/opiekunów prawnych, przedstawiając następujące dokumenty:
– akt urodzenia dziecka z USC,

świadectwo ślubu rodziców,

– zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (zaświadczenie  nie   jest wymagane jeżeli chrzestni zamieszkują w naszej parafii ) ,

dane personalne chrzestnych: imię i nazwisko, wiek , adres.


 
Narzeczeni dwa miesiące przed planowanym terminem ślubu  składają w Kancelarii Parafialnej następujące dokumenty:
–  potwierdzenie udziału w cyklu nauk dla narzeczonych,
– świadectwo Chrztu św. – do ślubu (z adnotacją o Bierzmowaniu),
– dokument ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Po złożeniu w/w dokumentów zostaje spisany Protokół Przedmałżeński i są głoszone zapowiedzi.

Tydzień przed ślubem narzeczeni w Kancelarii Parafialnej składają potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi,  potwierdzenie odbycia spowiedzi przedślubnej i informację o świadkach (imię i nazwisko, wiek, adres).

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00