Msze św. i nabożeństwa

A d o r a c j a    N a j ś w i ę t s z e g o    S a k r a m e n t u :

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 

http://www.odnowa.archpoznan.pl/images/adoracja2.png


M s z e     Ś w i ę t e    w    n i e d z i e l ę :

08:00   – Msza św.

10:30   –  Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży Naszej Scholi Parafialnej

12:00  –  Suma Parafialna ( udział naszego młodego instrumentalisty)

18:00  –  Msza św.

Msze święte  w  dni   P O W S Z E D N I E  sprawowane są o godz.18:00


N a b o ż e ń s t w o    F a t i m s k i e :

13 dnia miesiąca w okresie  od maja do października o godz.19:00


N a b o ż e ń s t w a :

godzina 17:30


 S p o w i e d ź : 

 

codziennie – przed mszą św., 

niedziela – podczas mszy św., 

I piątek m-ca godz.17:00

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00