ZAPRZYSIĘŻENIE NOWEJ DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

W dniu 17.kwietnia 2016 roku podczas mszy świętej sprawowanej o godz. 12:00

poprowadzonej przez Dziekana ks.Andrzeja Filę  oraz ks.Bartosza

Dziekan naszej  parafii  uroczyście zaprzysiężył 

Duszpasterską Radę Parafialną wybraną przez nasz żywy kościół.

   

Skład   Duszpasterskiej   Rady Parafialnej

na  lata 2016-2021  tworzą następujące osoby:

 I. Z urzędu:
  1. Ks. Proboszcz Andrzej Fila – Przewodniczący Rady
  2. Pan Franciszek Bogdanowicz,  Zastępca Przewodniczącego Rady
  3. Pani Kazimiera Bachry,  Sekretarz  Rady
  II. Z wyboru parafian :      

Pani  Danuta BIBER,   Pani  Genowefa CHMIEL,   Pan  Albert DIAKONESKU, 

Pani  Lucyna FRANCZAK,  Pani  Ewa  HABER-CZERSKA, Pani  Sabina JAKIMOWICZ, 

Pan  Kazimierz JANIKOWSKI,   Pan  Kazimierz KILIAŃSKI,    Pani  Jolanta KLATKA, 

Pan  Kazimierz KLIMCZYK,    Pan  Piotr KOZACZUK,  Piotr  Aleksander MISZTAL, 

Pani  Anna OSTROWSKA,   Pani  Ewa RAKOWIEC,   Pani  Teresa SĄSIADA 

i    Pani  Izabela SŁOWIŃSKA.

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00