XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ogłoszenia duszpasterskie od 15 do 22 listopada 2020 roku

     

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

świątyni na dzisiejszą Uroczystość.

W tym tygodniu kościół sprzątają

rodziny zamieszkałe na

ul.Fabryczna pod nr 3 i 6.


 

I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK – za  zmarłych z rodziny

SZATKOWSKICH Kazimierza i Stanisławę,

Janinę i Gustawa MATNISZEWSKICH,

Annę i Alfreda ROSINEK

oraz zmarłych z rodziny SAWICKICH

Anielę i Franciszka 

WTOREK msza św.nie będzie sprawowana

ŚRODAza zmarłych Rodziny PIETRUSZKA

CZWARTEK w intencji Łukasza

w rocznicę urodzin 

 PIĄTEK– za zm.męża Józefa KOPACZYŃSKIEGO

  w 11 rocznicę śm.

 SOBOTA   – z prośbą o Łaskę nawrócenia

dla pewnej osoby 

N I E D Z I E L A

  godz.08:00  – za zm.Zofię NIECKARZ

w rok i 9 m-cy po śmierci

i zmarłej jej Rodziców

godz.10:30– za zm.Stanisława BINKIEWICZ

w 14 rocznicę śmierci

i zmarłych teściów

 godz.12:00 – w intencji zm.Agnieszki Józefa,

brata Józefa, bratanków Mirosława,

Tomasza z Rodziny MAJOCHA

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00