XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – ogłoszenia duszpasterskie od 9 do 15 listopada 2020 roku

   

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

świątyni na dzisiejszą Uroczystość.

W tym tygodniu kościół sprzątają

rodziny zamieszkałe na

ul.Fabryczna pod nr 1 i 2.


Zachęcam wszystkich,

  głębokiego i uroczystego

przeżycia zakończenia

Różańca do Granic Nieba,

które będzie miało dziś

w niedzielę.


 

W poniedziałek i wtorek 

 msze św.i modlitwy  tzw.”wypominkowe”

za zmarłych

będą sprawowane

o godz.9:00

( w kaplicy domu parafialnego).

W środę uroczysta msza święta

o godzinie  9:00 w

102 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

W sobotę msza św.nie będzie sprawowana


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK –  godz.9:00 za  zmarłych,

godz.18:00 za zm.Andrzeja TKACZYK

w 7 rocznicę śierci.

WTOREK  godz.9:00 za zmarłych

ŚRODA     godz.9:00 za zmarłych Rodziców,

bratową Anielę z rodziny STOLARZ

i zm.rodziców z rodziny TOMCZYK 

CZWARTEK  – za zm.Mariana Janusza RUSEK

 PIĄTEK   – za zm.Marię w 3 rocz.śm.

i Stanisława z rodziny JAWORSKICH

 SOBOTA   – msza św.nie będzie sprawowana 

N I E D Z I E L A

  godz.08:00  – za zm.rodziców Zenonę i Zdzisława,

ich synów Zbigniewa i Stanisława

oraz wszystkich zmarłych

z rodziny TARABA 

godz.10:30– za zm.rodziców Franciszkę i Marcelego

oraz teściów

Helenę i Wawrzyńca

 godz.12:00 – w intencji rodziców i ich dzieci

     

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00