XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.11.2017 roku

     

 W tym tygodniu kościół sprzątają

rodziny zamieszkałe

przy ul.Zgorzeleckiej nr 33,37 i 39.

   

 

W TYM TYGODNIU W  LITURGII KOŚCIOŁA

WSPOMINAMY: 

 

PONIEDZIAŁEK św.Benedykta, Jana, Mateusza,

Izaka i Krystyna

PIĄTEK — św.Elżbiety Węgierskiej,

Zakonnicy

SOBOTA — bł.Karoliny Kżkówny,

DZiewicy i Męczennicy

 


     

Ostatnie nabożeństwa za zmarłych

sprawowane będą:

w poniedziałek po mszy św.wieczornej 

ulic Zygmunta Starego, Sąsiedzka, Cmentarna,

Jagielońska , Oś.Fabryczne,

Szapirowa i Pastelowa. 

 

   

I N T E N C J E   w  TYGODNIU :

 PONIEDZIAŁEK –   za zm.Kazimierę, Antoniego,

brata Józefa z rodziny Stolarz

i zm.rodziców,

Irenę i Stefana TOMCZUK  

 WTOREK   – w intencji Matek z Żywego Różańca

z Róży II

 ŚRODA –     za zm.Janusza, Mariana

CZWARTEK   –   za  zm.Bolesława JANECZEK

i Edwarda CZERWIŃSKIEGO

PIĄTEK   za zm.rodziców Annę ROSINEK,

Stanisłwę i Kazimierza SZATKOWSKICH

i zmarłych krewnych 

 SOBOTA   – w intencji Łukasza w 21 rocznicę urodzin

   N I E D Z I E L A :

godz.08:00 za zm.Stanisława GRANICZNY

i zm.rodziców Józefa i Marię ŻAKOWSKĄ,

Bogusławę w 3 rocz.śm 

godz.10:30  za zm.Krzysztofa i Kazimierza

oraz zmarłych rodziców

 godz.12:00 w intencji WIKTORII w 20 rocznice urodzin.


Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00