ZAPROSZENIE KOBIET do KLASZTORU SIÓSTR MAGDALENEK

Siostry Magdalenki od Pokuty

serdecznie zapraszają

k o b i e t y

na spotkania informacyjne,

które będą odbywały się

w klasztorze

przy ul.Wrocławskiej 17 w Lubaniu.

Pierwsze takie spotkanie będzie miało

miejsce w dniu 17 listopada br.o godz.10:00.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00