XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia duszpasterskie od 26 października do 1 listopada 2020

     

W tym tygodniu kościół sprzątają

rodziny zamieszkałe na

Osiedlu Fabrycznym nr 5 i 6.


We wtorek  msza św.NIE BĘDZIE

sprawowana


 Nabożeństwa Różańcowe

z wyjątkiem wtorku 

o godz.17:30 


W przyszłą niedzielę

Uroczystość Wszystkich Świętych .

Msze św.sprawowane będą

jak w każdą niedzielę 


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK –  za zm.Henrykę i Józefa OLECHNO,

Martę i Longina JĘDZIEROWSKICH

WTOREK  msza św.NIE BĘDZIE sprawowana

ŚRODA     w intencji pewnej osoby

o Boże Błogosławieństwo ,

pokój i opiekę Matki Najświętszej

( jako urodzinowa i imieninowa)

CZWARTEK  – w  intencji Zuzanny w 14 rocz. urodzin

o Boże Błogosławieństwo

i moc Ducha Świętego

 PIĄTEK   – w intencji Edmunda w podziękowaniu

za otrzymane łaski z prośbą o

Błogosławieństwo Boże

i opiekę Matki Najświętszej

 SOBOTA   – intencja wolna 

N I E D Z I E L A

  godz.08:00   za zm.rodziców i rodzeństwo

z rodziny TARKA i BOGDANOWICZ

godz.10:30– za zm.Franciszka KOMSA

w 5 rocz.śm. Krzysztofa i Łukasza

 godz.12:00 – za zm.Kazimierę, Stanisława

oraz brata Ryszarda BEDNARCZYK

i ich rodziców  

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00