XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA , ogłoszenia od dnia 12 do 18 października 2020 roku

       

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

kościoła na dzisiejszą niedzielę.

W tym tygodniu kościół sprzątają

rodzice i młodzież przystępująca do

Sakramentu Bierzmowania


We wtorek  o godz.18:00 msza św.

połączona z Nabożeństwem Fatimskim

W środę  o godz.16:30 – odbędzie się spotkanie

z młodzieżą, która w niedzielę 18. października

ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania.

W sobotę o godz.9:00-9:30  – spowiedź  

W przyszłą niedzielę  Uroczystość Odpustowa.

Msze św.sprawowane będą jak w każdą niedzielę.

Dodatkowa msza św.o godz.14:00

na którą ks.biskup Stefan REGMUNT

udzieli naszej młodzieży

Sakrament Bierzmowania


 Nabożeństwa Różańcowe

z wyjątkiem wtorku 

o godz.17:30 


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK –  za zm. Helenę SZARŁAN,

rodziców Marię i Józefa oraz zmarłych

z rodziny KUCZUK

WTOREK  msza św.o godz.18:00 za zmarłą

Janinę ARCIKIEWICZ

( od wnuków)

ŚRODA     za zm.męża Mścisława OCIESĘ,

rodziców i teściów

CZWARTEK  – za zm.Jadwigę i Edwarda KUBAT

 PIĄTEK   – za zm.Władysława KULCZYCKIEGO

– zakończenie gregorianki

N I E D Z I E L A

  godz.08:00   za zm.żonę Elżbietę BOSAK

godz.10:30– za zm.Tadeusza KOWAL w 7 rocz.śm. 

 godz.12:00 – w pewnej intencji

 godz.14:00 – w intencji  zm. Leokadi NOWACKĄ

i jej męża ZYGMUNTA,

– w intencji Zbigniewa DEREŃ

w 82 rocznicę urodzin,

– w intencji zm.Anny, Tadeusza ZWARYCZ

i zm.z rodziny GRYGO, SUSZYŃSKICH

i KUNKIEWICZ,

– za zm.syna Bartosza TREMBICKIEGO

w 25 rocznicę śmierci

i wnuczki Igę  i Inez oraz

rodziców i teściów,

– za zm.ks.Infułata Władysława BOCHNAKA

oraz Bolesława JANECZEK,

– w intencji parafian i młodzieży

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00