XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, ogłoszenia duszpasterskie od 28 września do 4 października 2020 roku

   

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

kościoła na dzisiejszą niedzielę.

W tym tygodniu kościół sprzątają

rodziny zamieszkałe na

Osiedlu Fabrycznym od numeru 1-2.


We wtorek  o godz.9:00 msza św.

będzie sprawowana w kaplicy

w Domu Parafialnym

W środę  o godz.16:30 – odbędzie się spotkanie

z młodzieżą, która w październiku

ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania

( uczniowie klas pierwszych

ponadpodstawowych),

na spotkanie proszę przynieść notesy,

indeksy i długopisy.

W przyszłą niedzielę – pierwsza niedziela miesiąca

Adoracja Najświętszego Sakramentu 


 Nabożeństwa Różańcowe

w czwartek i w piątek

o godz.17:30 ,a w sobotę

po mszy świętej


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK –  za zm.męża Konstantego

i syna Jacka

WTOREK  msza św.o godz.9:00 za zmarłego

Władysława KULCZYCKIEGO

ŚRODA     za zm.Janinę i Gustawa

MATUSZEWSKICH

oraz

Anielę i Franciszka SAWICKICH

CZWARTEK  – za zm.Annę i Alfreda ROSINEK,

Stansława i Kazimierza

SZATKOWSKICH

 PIĄTEK   – w intencji zmarłej

Anny TKACZYK 

SOBOTA – msza św.o godz.9:00 za zmarłego

Władysława KULCZYCKIEGO

N I E D Z I E L A

  godz.08:00   za zm.Annę w 24 rocz.śmierci

i Jana w 23 rocznicę śmierci

z rodziny BRYG

godz.10:30– za zm. mamę Franciszkę

i zmarłych z  jej rodziny

 godz.12:00 – za zm.Józefę MUDRAK w 28 rocz.śm.


Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00