XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – ogłoszenia duszpasterskie od 21 do 27 września 2020 r.

     

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

kościoła na dzisiejszą niedzielę.

W tym tygodniu kościół sprzątają

rodziny zamieszkałe na

Osiedlu Fabrycznym od numeru 7-25.


W tym tygodniu dzieci komunijne przychodzą

na mszę św.w strojach komunijnych

  – w poniedziałek, w środę, czwartek

i piątek na godz.18:00.

W środę  o godz.16:30 – odbędzie się spotkanie

z młodzieżą, która w październiku

ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania

( uczniowie klas pierwszych

ponadpodstawowych),

na spotkanie proszę przynieść notesy,

indeksy i długopisy.

We wtorek i w sobotę msze św.

nie będą sprawowane


W przyszłą niedziele członkowie Rady Parafialnej

po każdej mszy św. będą zbierać ofiarę

na budowę naszej świątyni.

W niedzielę także po sumie zmiana

Tajemnic Żywego Różańca.


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK –  z podziękowaniem Panu Bogu

za poratowanie zdrowia i opiekę Bożą

na dalsze lata życia

WTOREK  msza św.nie będzie sprawowana

ŚRODA     w intencji III Róży Różańcowej 

CZWARTEK  – za zm.Kaziemrza KUŁACZ

w 6 rocz.śm.i zmarłych z  rodziny

KUŁACZ i PIWOWAR 

 PIĄTEK   – w intencji zm.Piotra BOKSZYC

w 11 rocz.śm.zmarłych

jego rodziców i brata 

SOBOTA – msza św.nie będzie sprawowana


N I E D Z I E L A

  godz.08:00   w pewnej intencji

godz.10:30– za zm. Roberta KOMSA

w 1 rocz.śmierci

 godz.12:00 – w  intencji Róż Różańcowych


ZAPOWIEDZI  PRZED  ŚLUBNE 

Małgorzata WIŚNIEWSKA 

zam.w parafii pw.św. Jadwigi w Lubaniu

Piotr  SZWABOWICZ

zam.w parafii pw. Objawienia Pańskiego w Radostowie 

ZAPOWIEDZ TRZECIA

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00