XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE od 21 do 27 października 2019 r

   

Dziękuję rodzinom

za przygotowanie świątyni

W tym tygodniu kościół

sprzątają rodziny zamieszkałe

przy ul.Zgorzeleckiej 37.m.1-6

 

 

W poniedziałek i  we wtorek msze św.nie będą sprawowane

 Nabożeństwo Różańcowe o godz.17:30

z wyjątkiem poniedziałku i wtorku.

W przyszłą niedzielę po sumie zmiana

Tajemnic Żywego Różańca.

  


 

  

I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK  mszy św.nie będzie

WTOREK –mszy św.nie będzie

ŚRODA  w intencji zm. rodziców, brata Józefa,

bratową Anielę z rodziny STOLARZ

i zm.rodziców z rodziny TOMCZAK

CZWARTEK  intencja wolna

 PIĄTEK  w intencji zm. Roberta KOMSA

od koleżanek i kolegów z pracy

SOBOTA  godz. 18:00   intencja wolna


N I E D Z I E L A

  godz.08:00  w intencji zm.Leszka MIKIERYSZ

w 10 rocz.śmierci

godz.10:30  w intencji zm.rodziców

Wandę i Rudolfa DIAKONESKU

 godz.12:00 w  intencji  Róż Różańcowych

oraz

Janiny i Mariana w 71 rocznicę zawarcia

Sakramentalnego Związku Małżeńskiego 

 

 

 

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00