XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – ogłoszenia duszpasterskie do 16 sierpnia 2020 roku

 

We wtorek   o godz.9:00 msza święta

nie będzie sprawowana.  

W czwartek  o godz.18:00 Nabożeństwo Fatimskie.

W sobotę  Uroczystość – Wniebowzięcie

Najświętszej Maryi Panny.

Porządek mszy św.jak w każdą niedzielę.

Na każdej mszy św.pobłogosławimy zioła i kwiaty.

W tym dniu odpust parafialny w Zarębie.

Uroczysta msza św.o godz.13:00


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK –   w  pewnej intencji.

WTOREK  msza św.NIE BĘDZIE SPRAWOWANA

ŚRODA    za zm. Kazimierę w 7 rocz.śm.

i Józefa w 5 rocz.śm.z rodziny MACIĄG

CZWARTEK –  za zm.Janinę ARCIKIEWICZ

( od wnuczki)

 PIĄTEK    w intencji zm.Jerzego WISŁOCKIEGO

w 5 rocz.śmierci

S O B O T A : 

 godz.08:00  – w intencji zm.Krzysztofa

JAGODZIŃSKIEGO w 2 rocz.śm.

Marię i Edwarda WRÓBLEWSKICH

godz.10:30 – za zm.Józefa MIEDZIŃSKIEGO

i Leona SAMOL

 godz.12:00 – za zm.Dzadków, Felicję i Józefa KUNOWICZ

oraz ojca Czesława ARCIKIEWICZ

N I E D Z I E L A:

 godz.08:00  – w intencji zm.Róży MATYS

w 8 rocz.śm.jej męża Alojzego

i córkę Marię oraz zmarłych

z rodziny MATYS

godz.10:30 – w intencji Marty i Filipa w 7 rocz.ślubu

i ich dzieci Szymona i Malwinę

o opiekę Matki Najświętszej

 godz.12:00 – za zm.Kamilę JARMOLIŃSKĄ

 godz.13:00 – w intencji PSZCZELARZY

 

     

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00