WYJAZD do CZĘSTOCHOWY

Siostry Magdalenki od Pokuty

organizują wyjazd do Częstochowy

w dniach 30.06/01.07.2019 roku

na nocne czuwanie.

Szczegółowe informacje i zapisy

u siostry Ewy ( tel.78233012) .

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00