Wspaniałe Bractwo św.Józefa i Ministranci

       

Każdy człowiek, który pragnie żyć blisko Boga, uczestniczy w Liturgii Kościoła przystępując do sakramentów. Eucharystia jest źródłem życia Kościoła. Tam Pan Jezus daje nam pokarm na życie wieczne. Ta wielka tajemnica naszej wiary wymaga ogromnego zaangażowania, by była właściwie sprawowana. Tą rolę przy celebrowaniu mszy świętej spełnia Bractwo św.Józefa, a przy  eucharystii  ministranci. To oni służą kapłanowi w wykonywaniu świętych czynności, a przez to pomagają samemu Chrystusowi.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00