WIELKI PIĄTEK – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

W dniu dzisiejszym, 25.marca 2016 roku  w Wielkim  Piątku Męki  Pańskiej 

w naszym parafialnym kościele 

wspominaliśmy  mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. 

Centrum dzisiejszej liturgii wielkopiątkowej była uroczysta adoracja krzyża

– adoracja Syna Bożego,

który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi.

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00