WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

W  dniu dzisiejszym, 24.marca 2016 roku  w naszym kościele  parafialnym

odprawiona została  uroczysta msza wieczorem 

MSZA  WIECZERZY  PAŃSKIEJ, która rozpoczyna   TRIDUUM  PASCHALNE .  

To trzy dni, w czasie których wspomina się ustanowienie Eucharystii,

Mękę,  Śmierć  i  Zmartwychwstanie  Chrystusa.

Wielki Czwartek  to również ustanowienie sakramentu Eucharystii,

której sprawowanie nieodłącznie związane jest z kapłaństwem.

Dzień dzisiejszy jest także ważny dla kapłanów.

Przecież to właśnie dziś, na tej samej Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa.

“To czyńcie na Moją pamiątkę”.

To nie przypadek, że Eucharystię i kapłaństwo Jezus ustanowił

w tym samym momencie.

Można śmiało powiedzieć, że kapłaństwo zostało ustanowione

przede wszystkim dla Eucharystii.

Tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma Eucharystii

– nie ma ani Mszy Świętej, ani Najświętszego Sakramentu.

Z tej okazji przedstawiciele  naszej

społeczności parafialnej

przekazali naszym Duszpasterzom  podziękowania

za posługę duszpasterską.

W trakcie uroczystej mszy zostali zaprzysiężeni do Służby Liturgicznej Ołtarza:

Łukasz   Kowalczuk – MINISTRANT

Michał Żmuda, Mikołaj Żółtański , Monika Rak- Kosowska

oraz Mariusz Roziński  jako LEKTORZY

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00