Więcej wiernych będzie mogło uczestniczyć we mszach świętych.

Uprzejmie informuję, iż Rząd wydając

stosowne rozporządzenie

 złagodził obostrzenia 

m.in.w zakresie liczby wiernych

w kościołach uzależniając od ich powierzchni

( na 15 mkw może przebywać jedna osoba).

W naszej świątyni od dziś może uczestniczyć

50 osób

( poza duchownym i służby liturgicznej).

Zapraszam do uczestnictwa

w sprawowanej Eucharystii

w dniach powszednich i w niedzielę

zachowując oczywiście  wszystkie zasady

bezpieczeństwa

tj.stosownego dystansu, zasłaniania

ust i nosa.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00