UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA KU CZCI MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ – 13.05.2017 r.

W dniu 13 maja 2017 roku o godzinie 18:00

odprawiona została uroczysta msza święta

ku czci Matki Boskiej Fatimskiej.

 

Bezpośrednimi świadkami objawień fatimskich,

które miały miejsce 13 maja 1917 roku,

była trójka dzieci.

Najstarsza Łucja miała wtedy 10 lat,

a młodsi, czyli rodzeństwo Franciszek i Hiacynta

 8  i  7 lat .

Kiedy dzieci opowiadały o tym, co zobaczyły,

nikt nie chciał uwierzyć, nawet ich najbliżsi.

W sierpniu tego roku dzieci zostały nawet uprowadzone

i aresztowane przez miejscowego administratora.

Szantażowano je, aby ujawniły, co widziały i słyszały.

Grożono im śmiercią, zamknięto w celi z kryminalistami,

ale mimo nacisków nie poddały się

i nie zdradziły żadnej z przekazanych im tajemnic.

Każde z dzieci inaczej odbierało przekazane im przez

Matkę Bożą objawienia.

Łucja widziała ją i mogła z nią rozmawiać,

Hiacynta widziała i słyszała,

a Franciszek tylko widział, ale nie słyszał,

 treść objawień znał z relacji dziewcząt.

     

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00