DRUGA NIEDZIELA ADWENTU – ogłoszenia parafialne od 6 do 12 grudnia 2021 roku

           

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

Świątyni

W tym tygodniu  Kościół sprzątają

Rodziny zamieszkałe

przy ul.WILLOWEJ

od numeru 29-42.


W tym tygodniu w

poniedziałek i w piątek

sprawowane będą msze św.

RORATNIE o godz.17.

W środę uroczystość

Niepokalanego Poczęcia .

W tym dniu wyjątkowo msza św.

sprawowana będzie o godz.18:00

   

I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

W poniedziałek: za zm.Kazimierza SZARŁAN

i jego rodziców Irenę i Jana

We wtorek o uwolnienie z nałogu

W środę msza św.za Teresę BOJSZYK

Czwartek  za zm.Aleksandra LEWANDOWSKIEGO

i zm.rodziny MIELNICZYN

W piątek za zm.Elżbietę STASICKĄ

w 30 dniu po pogrzebie

W sobotę msza św.godz.9:00 za zm.

dziadków Marię i Józefa

oraz

brata Zbigniewa w 1 rocz.śmierci

INTENCJE  MSZY ŚW  w NIEDZIELĘ,

 godz.08:00- za zm.Wacławę SANDECKĄ

  w 4 rocz.śm.i zmarłych Rodziców

godz.10:30- w intencji Rodziny jako

dziękczynno błagalna z prośbą o dalsze łaski 

godz.12:00-w intencji zmarłego

Piotra SANDECKIEGO

w 16 rocznicę śmierci

   

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00