TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU – ogłoszenia duszpasterskie od 13 do 19 grudnia 2021 roku

           

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

Świątyni

W tym tygodniu  Kościół sprzątają

Rodziny zamieszkałe

przy ul.PERŁOWEJ 

i SZAFIROWEJ


W tym tygodniu w

poniedziałek i w piątek

sprawowane będą msze św.

RORATNIE o godz.17:00.

W środę na  godz.9:00 zapraszam

Panów do pomocy przy

instalowaniu choinek ,

a popołudniu na godz.17:00

zapraszam rodziców dzieci

komunijnych do pomocy

w ubieraniu tych choinek

i szopki bożononarodzeniowej.

W środę i czwartek msze św.

sprawowane będą w kaplicy

Domu Parafialnego.

W sobotę od godz.8:00-9:00

i po południu od godz.16:00-17:00

S P O W I E D Ź,

a po zakończeniu spowiedzi msza św. 

   

I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

W poniedziałek: za zm.

Wtorek godz.9:00 za zm.Zbigniewa ZARYCHTĘ

o godz.18:00 za zmarłego

Józefa ŚLIWIŃSKIEGO

w 30 dniu po pogrzebie

i za zm.Danute ŚLIWIŃSKĄ

w 10 rocznicę śmierci

W środę msza św.w intencji rodziny

JANIKOWSKICH

jako dziękczynno-błagalna

Czwartek  za zm.Dorotę JANINKOWSKĄ

i zmarłych jej rodziców

W piątek za zm.Marię SZMIT

w 30 dniu po pogrzebie

W sobotę msza św.godz.17:00 za zm.

rodziców Anastazję

i Władysława KŁOS

INTENCJE  MSZY ŚW  w NIEDZIELĘ,

 godz.08:00- za zm.Zofię NIECKARZ

w 33 miesiącu po śmierci

godz.10:30- w intencji zm.Henrykę i Leszka

oraz Grzegorza z rodziny

ZAJĄC 

godz.12:00-w intencji zmarłego

Bolesława JANECZEK

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00