TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE, ogłoszenia duszpasterskie od 13 do 20 grudnia 2020 roku

     

Dziś przeżywamy

Trzecią  Niedzielę ADWENTU.

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

świątyni na dzisiejszą Uroczystość.

W tym tygodniu kościół sprzątają

rodziny zamieszkałe przy

ul.Zgorzeleckiej od nr 47 -49 


Świece wigilijne można nabyć  w cenie:

małe po 6,00 zł.,  a duże po 15 zł 


 

RORATY: w poniedziałek, w środę

czwartek i w piątek .

Dzieci przynoszą na roraty

lampiony i wykonane przez siebie

serduszka z wypisanymi dobrymi

uczynkami, które biorą udział

w losowaniu nagród.


Msze św.w tygodniu sprawowane

są o godz.17:00 z wyjątkiem wtorku i soboty.

Zapraszam parafian do  skorzystania

ze spowiedzi św.każdego

dnia pół godziny przed każdą

wieczorną mszą świętą.

Z powodu pandemii w tym roku

będą sprawowane pasterki

o godz.20:00, 21:30, 23:00

W pierwszy i w drugi dzień

Świąt Bożego Narodzenia

dodatkowe msze św.o godz.17:00 


 W piątek na godz.10:00 zapraszam

Panie i Panów do pomocy przy stawianiu

i ubieraniu choinek oraz

szopki bożonarodzeniowej.

 


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK – za zm.Józefę MOTYKIEWICZ

WTOREK msza św.godz.9:00 za zm.

Marię BŁOŃSKĄ w 31 rocz.śm.

i zm.Wacławę BEDNARSKĄ

w 18 rocz.śm. 

ŚRODAza zm.Halinę KADŁUBOWSKĄ

od Róż Rożańcowych  

CZWARTEK za zm.Zdzisława MEDYŃSKIEGO

 PIĄTEK– za zm.Henryka ROGACKIEGO

w 30 dniu po pogrzebie

 SOBOTA – godz.18:00 za zm.z rodziny WOJKA,

Tomin i KULIKOWSKICH

N I E D Z I E L A

  godz.08:00– za zm.Joannę HOFBAUER-DOBRZYŃSKĄ,

Edwarda DOBRZYŃSKIEGO,

Jana HOFBAUERA

i zmarłych Dziadków

ROMANOWSKICH i HOFBAUER

godz.10:30-za zm.męża Zbigniewa MAJEWSKIEGO

w 2 rocznicę śmierci

 godz.12:00 – za zm.Henrykę,

Leszka i Grzegorza z rodziny ZAJĄC

 

   

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00