Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Dnia 25 marca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak
powołał do życia
Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej .
 

1. Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto cieszy się dobrą opinią w swojej parafii i pragnie wspomagać Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.

2. Członkiem Towarzystwa może być także instytucja lub przedsiębiorstwo, którego działalność nie sprzeciwia się wierze i moralności chrześcijańskiej

3. Nabór członków towarzystwa może dokonywać się przez indywidualne zgłoszenia i przez zaproszenie przez Księdza Proboszcza, czy innych członków Towarzystwa.

4. Członków należy wpisywać do specjalnej księgi, w której można zapisywać również zobowiązania: zobowiązania modlitwy (np. modlitwę codzienną, raz w tygodniu różaniec, Komunia św.) i ofiary materialne (np. miesięczną kwotę wpłacaną na rzecz Seminarium Duchownego).

5. Członkowie otrzymują specjalną legitymację przy zapisywaniu względnie w terminie późniejszym.

6. Spośród członków Ksiądz Proboszcz wybiera prezesa Koła, którym powinien zostać członek cieszący się w środowisku dużym autorytetem, dobry chrześcijanin, odznaczający się duchem inicjatywy.

7. Członkowie wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika Koła.

8. Dniem spotkań członków Koła i modlitwy za Seminarium winien być pierwszy czwartek miesiąca, albo pierwsza sobota czy pierwsza niedziela miesiąca.

9. Spotkanie winno składać się: z modlitwy o powołania i w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, omówienie jakiegoś tematu z zakresu troski o powołania (dokumenty Vaticanum II nt. powołań, poszczególne rozdziały adhortacji “Pastores dabo vobis”). Można zorganizować spotkanie z przełożonymi Seminarium. Na spotkaniu należy omówić sprawy organizacyjne i zastanowić się nad możliwościami działania Koła w konkretnych warunkach życia parafii.

10. Członkowie Koła winni dbać, by w gablotkach parafialnych były podawane aktualne informacje o życiu WSD i odpowiedzialności za powołania.

11. Działalność Koła winna się zaznaczać szczególnie podczas Tygodnia Modlitw o powołania, jesiennej zbiórki na rzecz Seminarium i przy zbieraniu ofiar na wszystkich cmentarzach na terenie Diecezji w dzień Wszystkich Świętych.

12. Koło może organizować okresowe pielgrzymki do Sanktuariów naszej Diecezji lub innych w intencji powołań.

13. Zarząd główny Towarzystwa razem z Wyższym Seminarium Duchownym będzie przysyłał Kołom Parafialnym informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące działalności Kół.

14. Każdego roku Wyższe Seminarium Duchowne zaprosi członków Towarzystwa albo przynajmniej jego przedstawicieli do Katedry na wspólną modlitwę i spotkanie z przełożonymi i alumnami Seminarium.

15. Za wszystkich dobrodziejów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, a zwłaszcza za członków Towarzystwa odprawiana będzie Msza św. w I czwartek miesiąca oraz codzienne modlitwy alumnów.

Alumni WSD w Legnicy wydają czasopismo “Sens”, które bezpłatnie przekazywane jest za pośrednictwem parafii do wszystkich członków Towarzystwa.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00