SYMPOZJUM POŚWIĘCONE św.MAGDALENY – 8 .04.2017 r.

W dniu 8 kwietnia 2017 roku o godz.09:00

w kościele pw.Św. Trójcy

odprawiona została uroczysta msza św.

pod przewodnictwem Biskupa legnickiego,

a po niej o godzinie 11:00 odbyło się sympozjum o Świętej Marii Magdalenie 

w Państwowej Szkole Muzycznej im. O.Kolberga.

               

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00