ŚWIĘTE TRIDUUM – WIELKA SOBOTA

   

W i e l k a    S o b o t a,  

 jest dniem ciszy i spoczywania Jezusa w grobie,

zapowiadając wielką Wigilię Paschalną Zmartwychwstania Pańskiego,

ktόra ma miejsce z soboty na niedzielę

i jest nazywana Wielką Nocą,

stąd też się wzięła polska nazwa Świąt Pachalnych:

Święta Wielkanocne.

Ta najważniejsza i najpiękniejsza liturgia

Triduum Paschalnego

przez liturgie światła doprowadza nas w uroczystym hymnie Exultet do prawdy,

że Jezus jest światłem, które rozjaśniło ciemności zła.

Chrystus  już  zmartwychwstał!

     

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00