ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI PIĄTEK

     

W i e l k i     P i ą t e k  

  to czas wspomnienia męki Pana Jezusa.

Szczególny dzień. 

Jest jedynym dniem w roku,

w którym nie odprawia się mszy świętej.

To dzień najgłębszej żałoby.

Wyraża ją liturgia,

przypominająca mękę i śmierci Jezusa Chrystusa.

Jej centrum stanowi adoracja krzyża

   

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00