Spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich 2024, “Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

W dniu 27 stycznia 2024 roku

w Bolesławieckim Ośrodku Kultury

w Bolesławcu

odbyło się spotkanie

Parafialnych Rad Duszpasterskich 2024,

“Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Reprezentowani naszą parafię

Państwo Ewa i Grzegorz Czerscy.

Wydarzenie ukierunkowane było

na formację wiernych świeckich

i  dobrą okazją do zapoznania się

z zadaniami oraz sposobem funkcjonowania

Rad Parafialnych.

Zebranych zapoznano także z programem

duszpasterskim Diecezji Legnickiej

w drodze do

Jubileuszu Roku 2033 ogłoszonego przez Papieża Franciszka.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00