SPOTKANIE KSIĘŻY DZIEKANÓW i PRZEDSTAWICIELI RAD PARAFIALNYCH w dniu 07.maja 2016 roku

W dniu 07 maja 2016 roku o godzinie 10:30 

odbyto się spotkanie w Diecezji legnickiej księży dziekanów

i przedstawicieli Rad Parafialnych 

z udziałem Biskupa Legnickiego,

który wygłosił obszerny wykład na temat roli duszpasterskiej.

Nasza delegacja z 13 parafii z Dekanatu Lubań  

reprezentowana była przez Dziekana ks.dr Andrzeja Filę.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00