Liturgiczna Służba Ołtarza

                     

                                       Jezus powiedział:

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,

do takich bowiem należy Królestwo Boże”

                                   (Por. Mk 10,13-16)

Każdy człowiek, który pragnie żyć blisko Boga, uczestniczy w Liturgii Kościoła przystępując do sakramentów. Eucharystia jest źródłem życia Kościoła. Tam Pan Jezus daje nam pokarm na życie wieczne. Ta wielka tajemnica naszej wiary wymaga ogromnego zaangażowania, by była właściwie sprawowana. Niewypowiedzianą rolę przy celebrowaniu Eucharystii spełniają ministranci. To oni służą kapłanowi w wykonywaniu świętych czynności, a przez to pomagają samemu Chrystusowi.

 

Formacja w Służbie Liturgicznej Ołtarza

Ceremoniarzem w naszej parafii jest

JAKUB SALEJ 

(telefon kontaktowy 513-730-447)

jest osobą odpowiedzialną za godne i piękne

sprawowanie liturgii świętej.

W hierarchii ministrantów i lektorów

zajmuje najważniejsze miejsce.

Aby zostać ceremoniarzem trzeba przejść

kolejne szczeble formacji:

kandydata na ministranta, choralisty,

ministranta światła, ministranta księgi,

ministranta ołtarza i lektora.

Zastępującym Jakuba Salej  jest sub ceremoniarz

KAROL  GUT 

Lektorami są:

MACIEJ CIEŚLA,

ŁUKSZA KOWALCZUK

 DAWID DIAKONESKU

Ministrantami są:

KAROL GUT

 DOMINIK ŻUK

ALEKSANDER SZUSZKIEWICZ

JAN JARACZEWSKI

       

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00