SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA przy NASZEJ PARAFII pw.ŚW.JADWIGI

   

Formacja w Służbie Liturgicznej Ołtarza

Ceremoniarzem w naszej parafii jest

JAKUB SALEJ 

(telefon kontaktowy 513-730-447)

jest osobą odpowiedzialną za godne i piękne

sprawowanie liturgii świętej.

W hierarchii ministrantów i lektorów

zajmuje najważniejsze miejsce.

Aby zostać ceremoniarzem trzeba przejść

kolejne szczeble formacji:

kandydata na ministranta, choralisty,

ministranta światła, ministranta księgi,

ministranta ołtarza i lektora.

Zastępującym Jakuba Salej  jest sub ceremoniarz

KAROL  GUT 

Lektorami są:

MACIEJ CIEŚLA,

 

ŁUKSZA KOWALCZUK

 

 DAWID DIAKONESKU

 

Ministrantami są:

KAROL GUT

 DOMINIK ŻUK

ALEKSANDER SZUSZKIEWICZ

JAN JARACZEWSKI

   

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00