SIOSTRY MAGDALENKI od POKUTY ZAPRASZAJĄ NA SYMPOZJUM ZWIĄZANE Z VII ROKIEM NOWENNY PRZED JUBILEUSZEM 700 -lecia KLASZTORU W LUBANIU tj. w dniu 7 KWIETNIA 2018 r.

Siostry Magdalenki od Pokuty

zapraszają na

S y m p o z j u m

związane z VII Rokiem Nowenny

przed Jubileuszem 700 – lecia klasztoru w Lubaniu .

Z cnotą nadziei umacniamy wierność

ślubowanemu ubóstwa

które odbędzie się

w dniu 7 kwietnia 2018 roku 

 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu 

ul.Kościuszki 4. 

 

W imieniu Sióstr Zgromadzenia św.Marii Magdaleny od Pokuty serdecznie zapraszam na Sympozjum poświęcone św.Jadwidze Śląskiej  i zagadnieniu  ubóstwa.  Sympozjum,  które  odbędzie się  w  7 kwietnia br.   (sobota) wspisuje się w VII Rok Nowenny przed Jubileuszem 700-lecia klasztoru Sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu. Centarlne obchody tego Jubileuszu odbędą się w 2020 roku. Tradycja wiąże powstanie pierwszego klasztoru Sióstr św.Marii Magdaleny od Pokuty w Nowogrodźcu ze św.Jadwigą Ślaską, która w 1217 roku miała otrzymać od swojego męża księcia śląskiego Henryka Brodatego znajdujący się nad Kwisą zameczek myśliwski, by przeznaczyć go na cele zakonne.Do miejsca tego miała sprowadzić pięć pokutne św.Marii Magdaleny  z Marsylii, by przez modlitwę  i pokutę wypraszały łaskę nawrócenia grzesznikom. Drugim ważnym dla naszej historii miejscem jest Lubań, gdzie w 1320 roku został ufundowany klasztor trwający nieprzerwalnie do dzisiaj. Stąd tym większa radość i potrzeba składania dziękczynienia Bogu za wielkie dzieła jakich dokonuje  w dziejach naszego Zgromadzenia. Z całą pewnością św. Jadwiga Śląska wpisuje się również w codzienność Waszej rodziny parafialnej . Dlatego , aby jeszcze bardziej poznać Świętą Patronkę zachęcam do udziału w symozjum, podczas którego będzie można usłyszeć m.in.wykład poświęcony

św.Jadwidze – władczyni mądrej i hojnej .

Poniżej przedstawiam szczegółowy program. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania  oraz dziękczynienia za wszelkie łaski jakie otrzymuje każdy z Was poporzez wstawiennictwo

św.Jadwigi Śląskiej. 

                                                                       s. M. Gabriela Kępa, Przełożona Generalna

P R O G R A M:

godz.9:00 Eucharystia  w kościele pw.św.Jadwigi Śląskiej w Lubaniu pod przewodnictwem ks.dr Adama ADAMSKIEGO COr ( UAM Poznań) 

godz.11:00 Rozpoczęcie sympozjum w Mijskim Domu Kultury  w Lubaniu – powitanie i pieśń o św.Jadwidze Śląskiej 

godz.11.15 Konferencja I : Ks.dr.Adam ADAMSKI COr (Poznań), Ubóstwo jako cnota hojności w służbie miłości

godz.12:00 Konferencja II. Ks.lic.Stanisław WRÓBLEWSKI  ( Wrocław), Św.Jadwiga władczyni mądra i hojna

godz.12:45 Przerwa – poczęstunek ( kawa, ciasto) dla wszystkich uczestników

godz.13:45 Konferencja III.S.dr M.Iwona Hałamuszka CSMM ( Lubań), Ewageliczna rada ubóstwa w życiu osób zakonnych

godz.14:20 Zakończenie sympozjum – podsumowanie, mozliwość dyskusji i dialog z prelengetami

godz.15:00 Prezentacja płyty Jubilate deo omnis terra – Oratorium o św.Magdalenie

Poczęstunek dla wszystkich uczestników 

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00