Ogłoszenia duszpasterskie od 17 do 24 marca 2024 r.

       

Bardzo serdecznie witamy

ks. prof. Uniwersytetu Kardynała St.Wyszyńskiego

w Warszawie

WALDEMARA CISŁO.

W naszej wspólnocie parafialnej od dzisiejszej

niedzieli do wtorku włącznie

będzie się z nami modlił i głosił

nauki rekolekcyjnie. 

Dzisiaj o godz.16:00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną


W poniedziałek drugi dzień  rekolekcji.

Msze św. sprawowane będą o godz.9:00 i 18:00

z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

We wtorek trzeci dzień rekolekcji.

Spowiedź od godz.8:00-9:00 i msza św.

z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

Spowiedź także o godz.17:00-18:00

i msza św.o godz.18:00 z nauką rekolekcyjną

dla dorosłych.

Zakończenie rekolekcji.

W piątek Droga Krzyżowa o godz.17:15

W sobotę msza św.nie będzie sprawowana.

W niedzielę palmową czyli męki Pańskiej

na każdej mszy św.poświęcenie palm. 

 

INTENCJE MSZY ŚW. W TYGODNIU:

PONIEDZIAŁEK:

godz.9:00 -za zm.Janinę TURKANIUK

(od Żywego Różańca)

godz.18:00 za zm.Annę, Jana

i Jerzego SAWICKICH

 

WTOREK:

godz.9:00 -w intencji Parafian

godz.18:00 za zm.Rodziców Zofię,

Zbigniewa NIECKARZ

oraz Janinę i Franciszka

SAWICKICH

 

ŚRODA:

za zm.Tadeusza ANDRZEJEK

w 10 rocznicę śmierci teściów

Stanisławę i Jana (od Rodziny)

 

CZWARTEK:

w intencji Wandy JASIŃSKIEJ

w 80 rocznicę urodzin

 

PIĄTEK:

w pewnej intencji

 

SOBOTA:

MSZA ŚW. NIE BĘDZIE SPRAWOWANA.

   

INTENCJE MSZY ŚW. W NIEDZIELĘ:

 

godz. 8.00

w intencji dzieci Bartosza w 30 rocznicę urodzin

i Aleksandry w 26 rocznicę urodzin 

   

godz. 10.30

w intencji Bartka w 18 rocznicę urodzin

   

 godz. 12.00

za  zm.Czesławę w 6 rocznice śmierci

i zmarłych z rodziny

BUZAŁÓW i RODZIEWICZ


Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Kościoła

zwraca się z prośbą o przekazanie 

1,5 %

podatku dochodowego

na ww. Stowarzyszenie działające w naszej Parafii. 

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00