Rada Parafialna

 

D U S Z P A S T E R S K A       R A D A      P A R A F I A L N A

 

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

 

CZŁONKOWIE   RADY   PARAFIALNEJ :

 I. Z urzędu:  
 1. Ks. Proboszcz Andrzej Fila – Przewodniczący Rady
 2. Pan Franciszek Bogdanowicz  – Zastępca  Przewodniczącego Rady
 3. Pani Kazimiera Bachry – Sekretarz  Rady

   

II. Z wyboru  parafian :

 1. Pani Danuta BIBER
 2. Pani Genowefa CHMIEL
 3. Pan Albert DIAKONESKU
 4. Pani Lucyna FRANCZAK
 5. Pani Ewa  HABER-CZERSKA
 6. Pani Sabina JAKIMOWICZ
 7. Pan Kazimierz JANIKOWSKI
 8. Pan Stanisław  KILIAŃSKI
 9. Pani Jolanta KLATKA
 10. Pan Kazimierz KLIMCZYK
 11. Pan Piotr KOZACZUK
 12. Pan Aleksander MISZTAL
 13. Pani Anna OSTROWSKA
 14. Pani Ewa RAKOWIEC
 15. Pani Teresa SĄSIADA
 16. Pani Izabela SŁOWIŃSKA

 

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00