PODZIĘKOWANIE

     

Serdecznie dziękuję

Pani Teresie Zembik

za zorganizowanie i zaproszenie

w dniu dzisiejszym 

niesłyszącego tenora

Olivera Palmera,

który  dał koncert swoim niezwykłym śpiewem

Dziękuję za wsparcie w imieniu

Wykonawcy i Organizatorów.

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00