PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – ogłoszenia duszpasterskie od 1 do 6 grudnia 2020 roku

   

Dziś przeżywamy

Pierwszą Niedzielę ADWENTU.

Okres Adwentu ma podwójny charakter.

Jest czasem przygotowania do

Uroczystości Narodzenia Pańskiego

i Równocześnie jest okresem,

w którym przez wspomnienie pierwszego

przyjścia Chrystusa kieruje nas ku

oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.

Tradycyjnie nasze Panie

od poniedziałku do piątku włącznie

zaniosą poświęcone opłatki wraz życzeniami

świątecznymi do każdej rodziny katolickiej.

Ofiary złożone są przeznaczone na zapłacenie

kolejnej raty  związanej z budową

wieży i elewacją kościoła.


Dziękuję rodzinom za przygotowanie

świątyni na dzisiejszą Uroczystość.

W tym tygodniu kościół sprzątają

rodziny zamieszkałe przy

ul.Zgorzeleckiej od nr 24-33 m 4.


Od poniedziałku  msze św.będą sprawowane

o godziny 17:00.

RORATY:w poniedziałek , w środę ,

czwartek i w piątek 


 W tym tygodniu przypada.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA– modlimy się

o powołania kapłańskie i zakonne

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA– od godz.9:00-12:00

 odwiedzę  chorych parafian na życzenie,

Popołudniu od godziny 17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

i spowiedź od godz.16:00-17:00.

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA–  po mszy św.

wystawienie Najświętszego Sakramentu


 

I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK – o spokój duszy dla  zmarłego

Jana HOFBAUERA

WTOREK msza św.godz.9:00 za zm.

z  rodziny KOŃCZYK i ŁAPCZUK

ŚRODAza zmarłych rodziców

Weronikę i Franciszka,

braci Kazimierza i Henryka

z rodziny TOKARZ

CZWARTEK za zm.Zbigniewa KUSZNIER

w 3 rocz.śm.i Eugeniusza ŚNIEGUŁE

w 6 rocz.śm.

 PIĄTEK– za zm.Annę TOKARZ

 SOBOTA   – godz.9:00 za zm.Mikołaja i Zofię

SWINKO i zmarłego brata Jana

 – godz.11:00 za zmarłego Jana HOFBAUERA

N I E D Z I E L A

  godz.08:00  – za zm.Sławomira KUŹMICKIEGO

w 1 rocznicę śm.

godz.10:30– za spokój duszy zmarłych

z rodziny BARTKIEWICZ

 godz.12:00 – w intencji zm.Leszka KANIA

w 1 rocznicę śmierci

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00