Piękna zbiorka na WOŚP

Piękna pogoda sprzyja wszelkim szlachetnym inicjatywom, m.in.jest  WOŚP, która od 32 lat niesie pomóc dla dobra wszystkich ludzi. Każdy chrześcijanin nie powinien być obojętny na niesienie pomocy.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00