Organizujemy Pielgrzymkę do Lichenia

W dniach 26-27 kwietnia br

organizowana jest pielgrzymka do Lichenia.

Koszt od osoby wynosi 200 zł .

W tym jest pokój dwu-osobowy,

śniadanie, ubezpieczenie,

autokar wynajęty z Lubania.

Przy zapisywaniu należy wpłacić 100 zł.,

podać adres zamieszkania i pesel.

Zapisy przyjmujemy po mszy św.

lub w Kancelarii Parafialnej

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00