ORGANIZOWANA JEST PIELGRZYMKA do MEDJUGORIE

W dniach od 21 do 29 czerwca 2021 

organizowana jest pielgrzymka

w 40 rocznicę objawień

MATKI BOŻEJ  w MEDJUGORIE.

Cena 640 zł + 200 euro.

Zapisy przyjmujemy po mszy św.

lub w Kancelarii Parafialnej.

Dokładny plan pielgrzymki

jest wywieszony na talicy ogłoszeń.

Zapraszam do wzięcia udziału.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00