OGŁOSZENIE DLA NOWOŻEŃCÓW

W dniu 7 maja br.na godzinę 12:00

zapraszam w szczególności

 NOWOŻEŃCÓW

którzy ukończyli  nauki przedślubne

i bardzo proszę o zabranie ze sobą

Dyplomów Ukończenia Nauk.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00