OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś, 03.kwietnia 2016 roku   przypada pierwsza niedziela miesiąca.

Po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Popołudniu o godz.16:00 nauki dla nowożeńców.

W poniedziałek uroczystość  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO

W czwartek  członkowie Towarzystwa Przyjaciół  WSD

działające w parafii modli się o powołania kapłańskie i zakonne.

INTENCJE   MSZY  ŚW. w  TYGODNIU :

  • Poniedziałek – za zm.Mariusza  Ostrowskiego
  • Wtorek – za zm.Mariusza Ostrowskiego
  • Środa – za zm.Mariusza Ostrowskiego
  • Czwartek – za zm.Mariusza Ostrowskiego oraz
                          za zm.Jadwigę i Walnego Snackich
  • Piątek –  za zm.Mariusza Ostrowskiego oraz

                   za zm.rodziców Zofię i Michała braci Kazimierza, Józefa i męża Janusza

  • Sobota – za zm.Mariusza Ostrowskiego

N I E D Z I E L A  :

 
  • godz.08:00 w intencji Przemka  Czajkowskiego o Boże Błogosławieństwo  oraz

                       za zm.rodziców Bronisławę w 20 rocznicę śm.,

                      Eugeniusza i brata Adama  z rodziny Kurkiewicz

  • godz.10:30  za zm.Marisuza Ostrowskiego oraz

                      za zm.Stefana Jędraszczak w 15 rocz.śm.i zmarłych z rodziny Jędraszczyk i Sidorko

  • godz.12:00 za zm.Marka Kozerskiego w 2 rocz.śm.i zmarłych jego dziadków oraz

                     w intencji znmarłych w kastrofie lotnicznej w Smoleńsku

  • godz.18:00 za zm.rodziców w 22 rocz.śm.Nikodema w 23 rocznice śm.z rodziny Łoziak

W  ZAKRYSTII  SĄ  ROZLICZONE  PITY

  i  PROSIMY WŁAŚCICIELI O ICH PODPISANIE.

Przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę do Rzymu .

DOKŁADNY  PROGRAM  PIELGRZYMKI 

WYWIESZONY  JEST 

NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ.

Osoby zapisane prosimy o wpłatę drugiej raty.

Przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę do KRZESZOWA,

która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2016 roku .

Bardzo proszę o jak najszybsze podjecie decyzji co do wyjazdu

z uwagi, ze chcemy wiedzieć czy będziemy mieli skład w autokarze.

W tym tygodniu kościół sprzyjają rodziny zamieszkałe

przy ul.Władysława Jagiełły .

Dziękuje  rodzinom

za złożone ofiary na budowę kościoła

BÓG ZAPŁAĆ!!!


Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00