OBJAWIENIE PAŃSKIE ( ogłoszenia duszpasterskie od 7 do 13 stycznia 2019 r.)

   

Dziękuję rodzinom  za przygotowanie kościoła.

W tym tygodniu sprzątają rodziny zamieszkałe

przy ul.Agatowej pod nr.: 30,32,34,36,38.


W czasie kolęd msze św.sprawowane są w

Kaplicy Domu Parafialnego

o godz.9:00 .

 


  W tym tygodniu odwiedzę rodziny zamieszkałe

przy następujących ulicach:

PONIEDZIAŁEK – od godz.15:30 ul.Kwiatowa od nr 1

WTOREK – od godz.14:00 dokończenie ul.Willowej

ŚRODA – godz.15:30 ul.Pogodna od 1-26

CZWARTEK – godz.15:00 dokończenie ul.Pogodnej

PIĄTEK  – godz.15:00 ul.Zygmunta Starego od nr 19

i ul.Wł.Jagiełły od nr 14 – 1A

SOBOTA – godz.10:00 ul.Pastelowa od 33

W czasie kolędy można składać ofiarę

na budowę dzownnicy

 


  

 

I N T E N C J E   w  TYGODNIU : 

Od  PONIEDZIAŁKU  do  CZWARTKU 

w pewnej intencji 

PIĄTEK –  za zm.Zbigniewa MAJEWSKIEGO

( od Zofii i  Stanisłwa MAJEWSKICH)

SOBOTA –  za zm.Tadeusza BORUCH

w 30 rocz.śm.po pogrzebie


    N I E D Z I E L A :

godz.08:00  za zm.Jerzego PODGÓRZAK

w 15 rocz.śm.

godz.10:30  za zm.Bogdana BYŚ,

rodziców Marię i Piotra oraz brata Jana

 godz.12:00 w   intencji zm.Jana i Marię  MISZTAL

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00