SKŁAD NOWEJ PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 2016-2021

jest organem doradczym dla proboszcza

w podejmowaniu poważnych decyzji gospodarczych

i finansowych w parafii.

Spotkania Rady Parafialnej są podyktowane aktualnymi sprawami

i wydarzeniami w parafii.

 

Skład   Parafialnej Rady Duszpasterskiej

na  lata 2016-2021  tworzą następujące osoby:

       

 I. Z urzędu:

 1. Ks. Proboszcz Andrzej Fila – Przewodniczący Rady

 2. Pan Franciszek Bogdanowicz,  Zastępca 

                                                    Przewodniczącego Rady

 3. Pani Kazimiera Bachry,  Sekretarz  Rady

  II. Z wyboru parafian :

 1. Pani  Danuta BIBER

 2. Pani  Genowefa CHMIEL

 3. Pan  Albert DIAKONESKU

 4. Pani  Lucyna FRANCZAK

 5. Pani  Ewa  HABER-CZERSKA

 6. Pani  Sabina JAKIMOWICZ

 7. Pan  Kazimierz JANIKOWSKI

 8. Pan  Kazimierz KILIAŃSKI

 9. Pani  Jolanta KLATKA

 10. Pan  Kazimierz KLIMCZYK

 11. Pan  Piotr KOZACZUK

 12. Piotr  Aleksander MISZTAL

 13. Pani  Anna OSTROWSKA

 14. Pani  Ewa RAKOWIEC

 15. Pani  Teresa SĄSIADA

 16. Pani  Izabela SŁOWIŃSKA

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00