NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

       

Słowa Ewangelii według św. Jana J 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,

gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra

i do drugiego ucznia,

którego Jezus kochał, i rzekła do nich:

„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy,

gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.

Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra

i przybył pierwszy do grobu.

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także

Szymon Piotr,

idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu

i ujrzał leżące płótna oraz chustę,

która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami,

ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.

Ujrzał i uwierzył.

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00