NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO- OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE od 6 do 12 czerwca 2022 r.

           

Godzinki ku czci Matki Bożej

w każdą niedzielę o godz.7:40


Nabożeństwa Czerwcowe

w tygodniu sprawowane

są po mszy świętej.


 

I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

W poniedziałek-  ŚWIĘTO MAJŚWIĘTSZEJ

MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA.

UROCZYSTA MSZA ŚW.O GODZ.18:00

w intencji zm.Andrzeja GŁOWACKIEGO 

w 20 dniu po pogrzebie

We wtorek  godz.8:00 za PARAFIAN

W środę – za zm.Jana KALETYŃSKIEGO 

w 41 rocz.śm.i za dusze

cierpiące w czyścu 

We czwartek –  za zm. Barbarę JANISZ

( od Danuty z Rodziną)

W piątek –  w intencji Wiesławy i Zbigniewa

WÓJCICKICH w 50 rocznicę

zawarcia związku małżeńskiego

W sobotę  godz. 9:00 za zmarłego

Janusza Mariana RUSEK

w 10 rocz.śmierci


   

N I E D Z I E L A  

-godz.08:00- za zm.Artura SZCZEPAŃSKIEGO 

oraz

Józefa  i Stefanię DIAKONIUK

godz.10:30-za zm.Eugenię i Michała

APRETÓW

oraz

Antoninę i Stanisława JAWORSKICH

– godz.12:00- za zm.rodziców

Mikołaja Zosię SWINKO

i brata Jana


 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00