NIEDZIELA PALMOWA 25.03.2018 r. ( OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE od 25. marca do 02. kwietnia br.)

       

W  tym tygodniu rozpoczynamy

 W I E L K I   T Y D Z I E Ń,

który został ustanowiony w celu przeżycia

przez kościół Męki Pańskiej

śmierci  i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

 

Od poniedziałku  do środy włącznie msze św.

sprawowane będą w kaplicy domu parafialnego.

poniedziałek – za zm.Eugeniusza KOŃCZYK

w 6 rocz.śmierci 

wtorek  –  w pewnej ntencji

środa – za zm.rodziców Władysława w 18 rocz.śm.

Katarzynę WIERBIŁOWICZ


 

We  wtorek spowiedz

w naszym dekanacie

na Uniegoszczy. 

   

W  WIELKIM  TYGODNIU  

PRZEŻYWAMY  

T R I D U U M   P A S C H A L N E 

 

 

WIELKI  CZWARTEK   godz.18:30 USTANOWIENIE SAKRAMENTU

EUCHARYSTII  I  KAPŁAŃSTWA

po mszy św.PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

do KAPLICY ADORACJI.

ZAKOŃCZENIE ADORACJI o GODZ.21:00.

ZAPRASZAM  BRACTWO 

W TOGACH  NA  MSZĘ ŚWIĘTĄ.

WIELKI  PIĄTEK godz. 18:30 w tym dniu

OBOWIĄZUJE  ŚCISŁY  POST.

ADORACJA przy  BOŻYM GROBIE

od godz.10:00-21:00.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

o godz.15:00.

Zapraszam  parafian do prywatnej

Adoracji Najświetszego Sakramentu

WIELKA  SOBOTA – ADORACJA przy BOŻYM GROBIE 

od godz.10:00.

W TYM DNIU ŚWIĘCIMY 

POKARMY WIELKANOCNE

  o godz.:

10:30,

 11:00,

 11:30,

12:00 .

W CZASIE ŚWIĘCENIA POKARMÓW MOŻNA ZŁOŻYĆ

DO KOSZA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE 

JAKO JAŁMUŻNĘ WIELKOPOSTNĄ.

WIECZORNA LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY o godz.20:30

MSZA ŚW.W INTENCJI PARAFIAN.

NA LITURGIE PROSZĘ WZIĄĆ ŚWIECE.


 

 

N I E D Z I E L A

  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO:

 

godz. 10:30 w intencji  zm.ojca Stanisława Mudrak

w 6 rocz.śm.

godz. 12:00 w intencji zm.rodziców

Annę i Piotra Sandeckich

oraz siostrę Marię.

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

 

godz. 08:00 w pewnej intencji  

godz. 10:30 za zm.Bronisława BEDNARSKIEGO 

w 3 rocz.śm.i zmarłych  z rodziny  

godz. 12:00 w intencji  zm.Henryka GIL w 1 rocz.śm.


 

 Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła

zwraca się z prośbą do Państwa

o skorzystanie z możliwości przekazania

1% na budowę naszej Świątyni.


 

Przyjmowane są zapisy na pielgrzymkę

do Lourdes.

Przy zapisywaniu się należy podać

adres zamieszkania,

PESEL,

oraz wpłacić 500 zł zaliczki.

Dokładny plan pielgrzymki

ogłoszony jest na tablicy 

na placu kościelnym 

oraz

na odrębym wpisie na przedmiotowej

parafialnej stronie intrnetowej .


 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00