NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – ogłoszenia duszapastrskie od 10 do 16 stycznia 2022 r.

   

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

świątyni na dzisiejszą Uroczystość.

W tym tygodniu sprzatają kościół

rodziny zamieszkałe przy ulicy

Rubinowej i Jagiellońskiej


W przyszłą niedzielę po mszy św.

z godziny 10:30  odbędzie się

zebranie z rodzicami

dzieci komunijnych


W dalszym ciągu  do końca stycznia 

w niedziele msze św.wieczorne

sprawowane

będą o godz.18:00.


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

W poniedziałek:  w intencji

zm.Wandy i Ryszarda

WOŁYŃSKICH

od Żywego Różańca

Wtorek msza św.nie będzie

sprawowana

W środa w intencji zmarłych

z rodziny RYDEL,

Anielę i Bolesława oraz ich synów

Leszka, Krzysztofa i Zdzisława

Czwartek w 21 rocz.śm.Zofii

oraz jej rodziców

Marię i Walentego oraz Zygmunta

jego rodziców Stanisławę i Bolesława

Piątek w intencji Grażyny MATUSIAK

o zdrowie, Boże Błogosławieństwo

i Opiekę Matki Najświętszej

Sobota w godz.9:00  za zmarłą

Agnieszkę JARMASZ


N I E D Z I E L A  

godz.08:00 w intencji męża Karola,

syna Marka, synowej Marzenie

o Boże Błogosławieństwo i Opiekę

Matki Najświetszej w Dniu Urodzin 

 godz.10:30 za zm.Gertrudę Grzelak

w 1 rocz.śmierci

– godz.12:00 w intencji zmarłej

Agnieszki JARMASZ

godz.18:00 za zmarłego

Władysława ZIEMBIKIEWICZ

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00