NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 7. stycznia 2018 r.

 

 

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiaca

Adoracja Najświętszego Sakramentu


W czasie kolędy  msze św.

w tygodniu sprawowane będą rano o godz.9:00.  


  W tym tygodniu odwiedzę parafian

z posługą duszpasterską zamieszkałych 

  w następującym porządku:

poniedziałek  od godz.14:30 –  ul.Fabryczna (nr 6),

i ul.Zgorzelecka

wtorek  od godz.15:00 – ul.Pogodna

środa  od  godz.15:00 – dokończenie ul.Pogodnej 

czwartek od godz.15:00 –  ul.Działkowa

piątek od godz.15:00 – ul.Kwiatowa

sobota  od godz.10:00 –  ul.Pastelowa 

niedziela  od godz.14:30 – ul.Wł.Jagiełły 

Wczasie kolędy można składać ofiarę

na budowę wieży kościelnej.


 

I N T E N C J E   w  TYGODNIU :

 

 PONIEDZIAŁEK –   za zm.Wiesława WOJTALUK

 WTOREK   –za zm.Wiesława WOJTALUK

ŚRODA –   za zm.Wiesława WOJTALUK

 CZWARTEK   – za zm.Wiesława WOJTALUK

PIĄTEK   – za zm.mamę w 23 rocznicę śmierci

 SOBOTA   – za zm.Wiesława WOJTALUK

   N I E D Z I E L A :

godz.08:00 za zm.rodziców Halinę w 4 rocz.śm.

i Henryka w 21 rocz.śmierci 

z rodziny KACA

godz.10:30  za zm.rodziców Janinę w 4 rocz.śm.

i Kazimierza 25 rocz.śmierci

z rodziny MAJEWICZ

 godz.12:00 w intencji zmarłych rodziców RYDEL

Bolesława w 25 rocznicę śnierci,

Anielę i zmarłych synów

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00