Nabożeństwo modlitewne Taize

     

Dzisiaj o godz.18:00 w naszej Świątyni  sprawowane

było duchowe czuwanie modlitewne Taize.

Jest to adoracja krzyża w formule

w ciszy i medytacji słowa bożego,

przeplatane muzycznymi kanonami

(powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi).

Modlitwa, ta zapoczątkowała wspólnota

ekumeniczna z Taize we Francji.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00