Nabożeństwa Taize

 

Zapraszam na spotkanie modlitewne Taize

w dniu 20 stycznia 2023 roku

o godzinie 18:00.

Jest to nabożeństwo adoracji krzyża

w formule w ciszy i medytacji słowa bożego,

przeplatane muzycznymi kanonami

(powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi).

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00